Vitaliteits- en gezondheidsdeskundige

Leefstijl therapie

Vitaliteit = levenskracht, een overvloed aan energie om in te zetten ten behoeve van je gezondheid

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.” World Health Organisation

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” Machteld Huber