Kindertolk

Vertoont uw kind gedragsproblemen, eetproblemen of ADHD? 

Een kind dat het moeilijk heeft, zich onaangenaam gedraagt of vaak ziek is, is een bron van zorg. Toch kan juist dit kind positieve ontwikkelingen brengen in het gezin. Belangrijk is om  duidelijk te zien dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor het levensgeluk van hun ouders als hun ouders voor dat van hun kinderen. Via hun gedrag, spel, ontwikkeling en/of klachten tonen kinderen op liefdevolle wijze wat ouders op dit moment nodig hebben in hun leven.

Soms is er wat hulp nodig om deze boodschap te kunnen begrijpen. Tijdens de behandeling wordt het verhaal over het kind op methodische wijze vertaald waardoor het ineens over het leven van de vertellende ouder gaat. Hiermee kunnen blinde vlekken zichtbaar worden gemaakt, mogelijkheden ontdekt en bewustwording tot stand worden gebracht. Dat geeft inzicht, motiveert en brengt verandering wat een positief effect heeft op ouder én kind.

Luisteren naar wat jouw kind over jou te vertellen heeft

Belangrijk is om duidelijk te zien dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor het levensgeluk van hun ouders als hun ouders voor dat van hun kinderen. Via hun gedrag, spel, ontwikkeling en/of klachten tonen kinderen op een liefdevolle wijze wat ouders op dit moment nodig hebben in hun leven.
Soms is er wat hulp nodig om deze boodschap te kunnen begrijpen. Om blinde vlekken zichtbaar te maken, mogelijkheden te ontdekken en bewustwording tot stand te brengen. Daarvoor wordt het verhaal over het kind op methodische wijze vertaald waardoor het ineens over het leven van de vertellende ouder gaat. Dat geeft inzicht, motiveert en brengt verandering. En dat heeft een positief effect op ouder én kind.
Dit wordt gedaan in een serie van drie sessies van 1 ½ uur. Waarbij in de eerste sessie het verhaal verteld wordt over het kind door de ouder. In de tweede sessie vindt de terugkoppeling plaats van de ‘vertaling’ met tips en adviezen voor de ouder. In de derde sessie wordt er gekeken wat er is veranderd, hoe het nu gaat met ouder en kind